Akashatle Saptarangi Chitre | आकाशातले सप्तरंगी चित्र

Akashatle Saptarangi Chitre | आकाशातले सप्तरंगी चित्र

एक दिवस रेवाला तिच्याच चित्रातले रंग घेऊन आकाशात कुणीतरी काढलेले चित्र दिसले. कुणी काढले होते ते चित्र? चला, वाचू या ही गोष्ट! आकाशातले सप्तरंगी चित्र

आय.एस.बी.एन. नं. - 978-93-90324-72-9
पहिली आवृत्ती - ऑगस्ट २०२३
चित्रकार - संतोष घोंगडे
बाईंडिंग - कार्ड बाईंडिंग
आकार -७" X९.५ "
बुक कोड - H-04-2023
पृष्ठ संख्या - १६
वजन - २५

M.R.P ₹ 80
Offer ₹ 72
You Save
₹ 8 (10%)

More Books By Varsha Ganjendragadkar | वर्षा गजेंद्रगडकर