'राजहंस' बुक क्लब
रु २००/-
१ वर्ष
  • कोणतेही १ पुस्तक ५0% सवलतीत.
  • सर्व पुस्तकांवर २५% सवलत मिळवा.
  • वर्गणीच्या मुदतीत 'राजहंस ग्रंथवेध' मासिक सप्रेम भेट.
'राजहंस' बुक क्लब
रु ३५०/-
२ वर्ष
  • कोणतेही २ पुस्तक ५0% सवलतीत.
  • सर्व पुस्तकांवर २५% सवलत मिळवा.
  • वर्गणीच्या मुदतीत 'राजहंस ग्रंथवेध' मासिक सप्रेम भेट.
'राजहंस' बुक क्लब
रु ५००/-
३ वर्ष
  • कोणतेही ३ पुस्तक ५0% सवलतीत.
  • सर्व पुस्तकांवर २५% सवलत मिळवा.
  • वर्गणीच्या मुदतीत 'राजहंस ग्रंथवेध' मासिक सप्रेम भेट.