Home / Authors / Suresh Vandile | सुरेश वांदिले
Suresh Vandile | सुरेश वांदिले

जन्मतारीख: १२ ऑगस्ट १९६२

* शिक्षण: बी.एस्सी, बी.जे, एमएमसीजे, बी.ए

*** राजहंस प्रकाशित साहित्य:
* १. समृद्धीच्या दिशेने करीयर
* २. शिष्यवृत्ती हवी आहे काय?
* ३. थिंक डिफरंटली बी सक्सेसफूल
* ४. अचूक दिशा, सुयोग्य मार्ग भाग १ व २
* ५. स्मार्ट करियर, उज्ज्वल भविष्य भाग १ व २
* ६. मित्र हरवले

Suresh Vandile | सुरेश वांदिले ह्यांची पुस्तके