सारे कोडयात पडू या | Saare Kodyaat Padu Yaa

सारे कोडयात पडू या | Saare Kodyaat Padu Yaa

कोडी घालायला, कोडी सोडवायला लहानमोठ्या सार्‍यांनाच आवडते. आणि हे कोड्यांचे पुस्तक तर लिहिले आहे एका बालमानसशास्त्रातील तज्ज्ञाने. मुलांबरोबर हसायला, दंगा करायला, खेळायला, गप्पागोष्टी - गाणी - विनोद करायला ज्यांना आवडते, त्यांना हे पुस्तक आवडेलच. पण ज्यांना हे सारे फारसे आवडत नाही, त्यांनाही हे पुस्तक वाचल्यानंतर या सार्‍यांतील आनंद चाखावासा वाटेल ! मग चला तर - भरपूर मजा करू या, भरपूर डोके चालवू या आणि त्यासाठी


M.R.P ₹ 140
Offer ₹ 126
You Save
₹ 14 (10%)