Nisargatle Sakhe-Sobati | निसर्गातले सखे-सोबती

Nisargatle Sakhe-Sobati | निसर्गातले सखे-सोबती

निसर्गातले अनेक सजीव एकमेकांच्या मदतीने जगतात. काही वेळा त्यांच्या नात्यात फक्त एकाचाच फायदा होतो; तर काही वेळा दोघांचा एकमेकांना उपयोग होतो. अथर्वला हे कसे समजले? त्याने कुठले पक्षी, प्राणी, कुठली झाडे एकमेकांना सोबत आणि मदत करताना पाहिली? चला, माहीत करून घेऊया – निसर्गातले सखे-सोबती

आय.एस.बी.एन. नं. - 978-93-90324-71-2
पहिली आवृत्ती - जुलै २०२३
चित्रकार - संतोष घोंगडे
बाईंडिंग - कार्ड बाईंडिंग
आकार -७" X९.५ "
बुक कोड - G-08-2023
पृष्ठ संख्या - १६
वजन - २५

M.R.P ₹ 80
Offer ₹ 72
You Save
₹ 8 (10%)