छोटा राजकुमार | Chota Rajkumar

छोटा राजकुमार | Chota Rajkumar

'छोट्यांकरता, मोठ्यांकरता तरण्याताठ्यांकरता पोरासोरांकरता थोरांकरता, (चोरांकरता) चोरांवरल्या मोरांकरता काळ्यांकरता, गो-यांकरता लंगड्यांकरता, थोट्यांकरता आंधळ्यापांगळ्यांकरता मुक्याबहि-यांकरता म्हाता-याकोता-यांकरता आजा-यापाजा-यांकरता नक्कीच शेजा-यांकरता सा-यासा-यांकरता ही घराघरात हवी अशी खर्रीखुरी तरी नाजुकशी नवलकथा '

'Pages: 132 Weight:0 ISBN:978-81-7434-504-2 Binding:कार्ड बाईंडिंग Size:5 X 7 सद्य आवृत्ती:ऑगस्ट 2010 पहिली आवृत्ती:ऑगस्ट 2010 Illustrator:रवि मुकुल'

M.R.P ₹ 125
Offer ₹ 112.5
You Save
₹ 12.5 (10%)
Out of Stock