माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ | Mahiticha Adhikar Adhiniyam, 2005

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ | Mahiticha Adhikar Adhiniyam, 2005

'हे पुस्तक कोणासाठी सामान्यांसाठी आणि अधिका-यांसाठीही. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) आणि राजहंस प्रकाशन यांचा संयुक्त उपक्रम '

आय.एस.बी.एन. नं. - 978-81-7434-345-1
पहिली आवृत्ती - जानेवारी २००६
चित्रकार - गिरीष सहस्त्रबुद्धे'
बाईंडिंग - कार्ड बाईंडिंग
आकार -७ " X ९.५"
बुक कोड - A-06-2006
पृष्ठ संख्या - १२८ वजन - २२५ '

M.R.P ₹ 180
Offer ₹ 162
You Save
₹ 18 (10%)