Elphinstone | एलफिन्स्टन

Elphinstone | एलफिन्स्टन

'“..त्यांनी गोडीगुलाबीने प्रजेची मने राजी केली; त्यांजपुढे आलेल्या मोठमोठया प्रश्नांचा उदार अंत:करणाने निकाल करून लोकांस खुष ठेविले; अत्यंत सुधारलेल्या प्रभूने अर्धवट सुधारलेल्या प्रजेचे संगोपन कसें करावें हें पूर्णपणें जाणून मुंबई इलाख्याचें राज्य चालविले इत्यादि गोष्टी जोपर्यंत लोक आठवतील, तोपर्यंत एलफिन्स्टन साहेबांचे नांव मागे राहिल.” '

'Pages: 276 Weight:0 ISBN:978-81-7434-112-9 Binding:कार्ड बाईंडिंग Size:5.5 X 8.5 सद्य आवृत्ती:जानेवारी 1999 पहिली आवृत्ती:मार्च 1990 Illustrator:हवालदार'

M.R.P ₹ 150
Offer ₹ 135
You Save
₹ 15 (10%)
Out of Stock

More Books By Pramod Oak | प्रमोद ओक