Home / Authors / Utpal Vanita Baburao | उत्पल वनिता बाबूराव
Utpal Vanita Baburao | उत्पल वनिता बाबूराव
Utpal Vanita Baburao | उत्पल वनिता बाबूराव

जन्मतारीख: १० फेब्रुवारी १९७७

शिक्षण:
* डिप्लोमा (मेकॅनिकल इंजिनियरिंग),
* बी.ए. (समाजशास्त्र),
* एमबीए (मार्केटिंग)

राजहंस प्रकाशित साहित्य:
तीन त्रिक दहा

Utpal Vanita Baburao | उत्पल वनिता बाबूराव ह्यांची पुस्तके