Home / Authors / Usha Tambe | उषा तांबे
Usha Tambe | उषा तांबे
Usha Tambe | उषा तांबे

जन्मतारीख: ८ जुलै १९४४

शिक्षण: एम.ए, एम.फिल (इंग्रजी साहित्य)

राजहंस प्रकाशित साहित्य:
१. कहाणी कोयनेची
२. छेदिता हृदय हे
३. सेतू बांधियला सागरी
४. The Sea link Story
५. रोमांचकारी रेल्वे

Usha Tambe | उषा तांबे ह्यांची पुस्तके