Home / Authors / Hemant Godse | हेमंत गोडसे
Hemant Godse | हेमंत गोडसे
Hemant Godse | हेमंत गोडसे

जन्म
१६ मे १९५६, पुणे
शिक्षण
भावे स्कूल आणि बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स.
बी. कॉम. झाल्यानंतर पुढे सी.ए.
१९८२ सालापासून आजतागायत पुण्यात स्वत:चा व्यवसाय.
मराठी आणि इंग्लिश साहित्यवाचनाची आवड.
व्यावसायिक जबाबदार्‍या कमी केल्यानंतर लेखनाला सुरुवात.
प्रकाशित साहित्य
`चित्रलेखा' (अनुवादित कादंबरी)

Hemant Godse | हेमंत गोडसे ह्यांची पुस्तके