Home / Authors / Father Fransis D’britto | फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो
Father Fransis D’britto | फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो
Father Fransis D’britto | फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो

फा. फ्रान्सिस दिब्रिटो - लेखन व पुरस्कार

स्वतंत्र साहित्य : (१२)
१. परिवर्तनासाठी धर्म (वैचारिक), डिंपल, वसई
२. तेजाची पाऊले (ललित), अक्षर, मुंबई
३. ओअ‍ॅसिसच्या शोधात (प्रवासानुभव), राजहंस, पुणे
४. ख्रिस्ताची गोष्ट (चरित्र), पॉप्युलर, मुंबई
५. मुलांचे बायबल (धार्मिक), डिंपल, वसई
६. ख्रिस्ती सण आणि उत्सव, लोकवाङ्मय गृह, मुंबई
७. सृजनाचा मोहर (ललित), निळकंठ, पुणे
८. पर्वतावरील प्रवचन (अध्यात्म), जीवन दर्शन, वसई
९. संघर्षयात्रा ख्रिस्तभूमीची (प्रवास), राजहंस, पुणे
१०. पोप दुसरे जॉन पॉल (चरित्र), राजहंस, पुणे
११. तरंग (अध्यात्म), अनघा, पुणे
१२. सृजनाचा मळा (ललित), राजहंस, पुणे
१३. महाग्रंथ : सुबोध बायबल, राजहंस, पुणे

अनुवादित : (४)
१. कृतघ्न (नाटक), अनमोल, पुणे
२. पथिकाची नामयात्रा (अध्यात्म), विदर्भ मराठवाडा, पुणे
३. मदर तेरेजा (चरित्र), नॅशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली
४. आनंदाचे अंतरंग (अध्यात्म), मेहता, पुणे

पुरस्कार
अ) पत्रकारितेसाठी (४)
१. ‘लोकमत’ नागपूर पत्रकारिता प्रथम पुरस्कार (१९९३)
२. ‘दर्पण’ पत्रकारिता पुरस्कार, सातारा (१९९४)
३. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय, संपादन पुरस्कार (१९९७)
४. अ. भा. ख्रिस्ती पत्रकार पुरस्कार, बंगलोर (२००४)

ब) ललित लेखनासाठी - ‘ओअ‍ॅसिसच्या शोधात’ या पुस्तकासाठी (५)
१. शाम पानघंटी पुरस्कार (१९९६)
२. दमाणी पुरस्कार, सोलापूर (१९९६)
३. संत नामदेव पुरस्कार, जामखेड (१९९६)
४. अनंत काणेकर पुरस्कार, मुंबई (१९९६)
५. सार्वजनिक वाचनालय पुरस्कार, नाशिक (१९९७)

अन्य पुस्तकांसाठी (२)
१. कोकण मराठी साहित्य पुरस्कार १९९७ (तेजाची पाउले)
२. कोकण मराठी साहित्य पुरस्कार २००५ (संघर्षयात्रा ख्रिस्तभूमीची)

सुबोध बायबलसाठी (२)
१. महाराष्ट्र राज्य साहित्य पुरस्कार २०११
२. साहित्य अकादमी, नवी दिल्ली - अनुवाद पुरस्कार २०१३

क) समाजसेवेसाठी (२०)

१. लोक मुंबईचे पुरस्कार, मुंबई (१९९५)
२. जिंदादिल पुरस्कार, पुणे (१९९६)
३. रेव्ह. ना. वा. टिळक पुरस्कार, पुणे (१९९६)
४. कॉसमॉस पुरस्कार, पुणे (२०००)
५. बंधुता पुरस्कार, पुणे (१९९६)
६. महात्मा गांधी पुरस्कार, पुणे (२००३)
७. संघर्ष पुरस्कार, पुणे (२००४)
८. रे. हॅन्स स्टाफनर पुरस्कार, संगमनेर (२०११)
९. जीवन गौरव पुरस्कार, सातारा (२०११)
१०. सी. पी. सी. आय. नॅशनल पुरस्कार (२०११)
११. पद्मश्री डी. वाय. पाटील पुरस्कार, पुणे (२०१२)
१२. ख्रिश्चन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री पुरस्कार, मुंबई (२०१३)
१३. दलूभाऊ जैन मराठी साहित्यभूषा पुरस्कार, जळगाव (२०१५)
१४. पद्मश्री नारायण सुर्वे जीवनगौरव पुरस्कार, चिंचवड (२०१५)
१५. निर्मलकुमार फडकुले साहित्य पुरस्कार, पुणे (२०१६)
१६. सूर्योदय साहित्य पुरस्कार, जळगाव (२०१६)
१७. कवीवर्य नारायण सुर्वे पुरस्कार, पुणे (२०१६)
१८. प्राचार्य शिवाजीराव भोसले पुरस्कार, पुणे (२०१७)
१९. प्रा. निर्मलकुमार फडकुले साहित्य पुरस्कार, सोलापूर (२०१७)
२०. जीवनगौरव पुरस्कार, वृत्तपत्र लेखक संघ, मुंबई (२०१९)

Father Fransis D’britto | फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो ह्यांची पुस्तके