Home / Authors / Dr. Shrikant Wagh | डॉ. श्रीकांत वाघ
Dr. Shrikant Wagh | डॉ. श्रीकांत वाघ
Dr. Shrikant Wagh | डॉ. श्रीकांत वाघ

एम. डी.(मेडिसीन) एम.ए.एस्सी. (कायचिकित्सा) संधिवात तज्ज्ञ (-हुर्मॅटाॅलाॅजिस्ट)

* एम.डी.मेडिसीन (१९८२) मुंबई विद्यापीठ)

* १९८४ पासून पुण्यात वैद्यकीय व्यवसाय.

* जहांगीर, पूना आणि संचेती रुग्णालयात संधिवाततज्ज्ञ

Dr. Shrikant Wagh | डॉ. श्रीकांत वाघ ह्यांची पुस्तके