Home / Authors / Dr. Neelima Gundi | डॉ. नीलिमा गुंडी
Dr. Neelima Gundi | डॉ. नीलिमा गुंडी
Dr. Neelima Gundi | डॉ. नीलिमा गुंडी

डॉ. नीलिमा गुंडी या एक मराठीच्या प्राध्यापिका, भाषाभ्यासक, कवयित्री आणि लेखिका आहेत.. पुणे येथील सर परशुरामभाऊ कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मराठी विभागात त्या प्राध्यापक होत्या.

* नीलिमा गुंडी या २०११ साली बेळगाव येथे झालेल्या मंथन महिला संमेलनाच्या अध्यक्ष होत्या.

*** डॉ. नीलिमा गुंडी यांनी लिहिलेली पुस्तके
* अक्षरस्पंदन (लेखसंग्रह)
* अक्षरांचा देव (बालसाहित्य)
* आभाळाचा फळा (बालकविता, महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार)
* कविता : विसाव्या शतकाची (सहसंपादक - प्र.ना. परांजपे, शांता शेळके, वसंत आबाजी डहाके)
* कानामात्रा (बालकविता, महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार)
* गतकाळाची गाज (स्त्रीलिखित आत्मकथनांचा सांस्कृतिक अभ्यास )
* चैतन्यवेल (रा.ग. जाधव यांच्यासह संपादन)
* जगण्याच्या कोलाहलात ( कवितासंग्रह )
* दुधाचे दात (बालकविता)
* देठ जगण्याचा (ललित लेखसंग्रह)
* निरागस (बालांसाठी ई अंकाचे संपादन)
* प्रकाशाचे अंग (कवितासंग्रह)
* भारतीय भाषांतील स्त्रीसाहित्याचा मागोवा : खंड १ आणि खंड २ (संपादनात महत्त्वपूर्ण सहभाग) दोनही खंडांचे इंग्रजीत अनुवाद
* भाषाप्रकाश (भाषाविषयक लेख)
* भाषाभान (भाषाविषयक ३३ लेखांचा संग्रह)
* रंगांचा थवा (बालकविता संग्रह)
* लाटांचे मनोगत (स्त्री काव्यसमीक्षा)
* वाऱ्यावर स्वार (बालकथा)
* शब्दांची पहाट (ललित लेख)
* समीक्षेचा रियाज (पुस्तक परीक्षणे)
* स्पर्शरेषा (कवितासंग्रह)
* स्त्रीमिती : निवडक 'मिळून साऱ्याजणी' (संपादन)
* स्त्रीलिपी (स्त्रीसाहित्याची समीक्षा)
* स्त्रीसाहित्याचा मागोवा (खंड ४ : प्रस्तावनालेखन आणि अन्य संपादंकांबरोबर संपादन)
* स्त्रीसंवेद्य (स्त्री साहित्यसमीक्षा)

*** पुरस्कार
‘* देठ जगण्याचा’ या पुस्तकाला मसापचा वार्षिक पुरस्कार (२६-५-२०१७)
'* आभाळाचा फळा' आणि 'कानामात्रा' या बालकवितांच्या पुस्तकांना महाराष्ट्र सरकारचे पुरस्कार

Dr. Neelima Gundi | डॉ. नीलिमा गुंडी ह्यांची पुस्तके