Home / Authors / Dr. Geeta Wadnap | डॉ. गीता वडनप
Dr. Geeta Wadnap | डॉ. गीता वडनप
Dr. Geeta Wadnap | डॉ. गीता वडनप

जन्म : २४ नोव्हेंबर १९६३ (कल्याण)

* शिक्षण : एम.बी.बी.एस. ग्रँट मेडिकल कॉलेज, मुंबई

* व्यवसाय : वैद्यकीय व्यावसायिक

* रीप्रोडक्व्टीव्ह व चाईल्ड हेल्थ या विसायाम्ध्ये विशेष रस

* लहानपणापासून विविध खेळांची आवड, टेबल टेनिसमध्ये राज्य पातळीवर सहभाग

* निसर्गाची आवड

* पक्षिनिरीक्षणाचा छंद

Dr. Geeta Wadnap | डॉ. गीता वडनप ह्यांची पुस्तके