Home / Authors / Anant Bhave | अनंत भावे
Anant Bhave | अनंत भावे

प्रा. अनंत भावे हे एक मराठी साहित्यिक पत्रकार आणि वक्ते आहेत.

* श्री.ग. माजगावकर यांच्या माणूस साप्ताहिकात ते स्तंभलेखन करीत. हे साप्ताहिक १९८६मध्ये बंद पडले.

* मुंबईत १९८३ साली भरलेल्या विनोदी साहित्य संमेलनात भावे यांच्या अध्यक्षतेखाली वृत्तपत्रीय ललित स्तंभलेखनातील विनोदाचे स्वरूप आणि परिणाम हा परिसंवाद झाला होता.

* अन्य पुस्तकांखेरीज भावे यांचे बरेच बालवाङ्‌मय प्रसिद्ध झाले आहे.

*** पुस्तके
* अग्गड हत्ती तग्गड बंब (बालवाङ्‌मय)
* अज्जब गोष्टी गज्जब गोष्टी (बालवाङ्‌मय)
* A Flint Stone Becomes A Sparkling Star (बालवाङ्‌मय) (सहलेखिका माया पंडित)
* अब्दुल गब्दुल (बालकविता)
* अश्शी सुट्टी सुरेख बाई ! (बालकविता)
* उथ्थाप्पाचे उंदीर (बालवाङ्‌मय)
* एरिक लोमॅक्सचा दीर्घ प्रवास (बालवाङ्‌मय)
* ॐ कासवाय नमः (बालवाङ्‌मय)
* कासव चाले हळू हळू (बालकविता)
* खंडोबा आणि खंडोबा : वाचा आणि रंगवा (बालवाङ्‌मय)
* गरागरा गरागरा (बालकविता)
* गारगोटी झाली आकाशचांदणी (बालकविता)
* गिरकी घेऊन कबुतर सांगतंय (बालवाङ्‌मय)
* घसरगुंडी पसरगुंडी (बालवाङ्‌मय)
* चल रे भोपळो टुणुक टुणुक (बालवाङ्‌मय)
* चला खाऊ पाणीपुरी (बालवाङ्‌मय)
* चलो डोंगरगाव ! (बालवाङ्‌मय)
* चिक्कीखाव् (बालकविता)
* चिमणे चिमणे (बालकविता)
* चिमी - चिमाजीची सर्कस (बालवाङ्‌मय)
* चेंडूच्या फिरक्या (बालवाङ्‌मय)
* झिमझिमपूरची झूम (बालवाङ्‌मय)
* झिम झिम सरी (बालकविता)
* जांभूळवनात सापशिडी (बालवाङ्‌मय)
* जिराफ - झेब्रा - उंट - गेंडा - हिप्पो - हत्ती (बालकविता)
* जोडाक्षरविरहित कविता : (खंडोबा आणि खंडोबा) वाचा आणि रंगवा
* टंगळ-मंगळ (बालवाङ्‌मय)
* टमू ठमू ढमू (कवितासंग्रह, बालवाङ्मय)
* टिंबाराणी आणि इतर गोष्टी (बालवाङ्‌मय)
* टेकाड्या (बालसाहित्य - नाटक)
* डोंगरगावची चेटकीण (बालवाङ्‌मय)
* तीन प्रवासी बारा पाय (बालवाङ्‌मय)
* दुसरे महायुद्ध : काही कथा (बालवाङ्‌मय)
* दोन चेहऱ्यांचा हेर रुडॉल्फ एबेल (बालवाङ्‌मय)
* पटपटपूर पटपटपूर (विनोदी बालकवितासंग्रह)
'* बिस्मार्क' ची शिकार (बालवाङ्‌मय)
* मगरी मनातल्या (बालवाङ्‌मय)
* माझी खार माझी खार (बालकविता)
* मांजर - उंदीर - कुत्रे (कवितासंग्रह)
* मॉंटीज डबल (व्यक्तिचित्रण)
* मिठाईमॅड गुडबॉय (बालवाङ्‌मय)
* मीच मान्या - मीच मेरी (क्युरी) (व्यक्तिचित्रण) (ऑडिओबुक)
* युद्धकथा (कथासंग्रह)
* लालमलाल (बालवाङ्‌मय)
* सांगतात नेहरू चाचा वाचा : वाचा : वाचा (बालवाङ्‌मय)
* सांगा सांगा ढगोजीबाप्पा ! (बालकविता)
* हसो हसो (बालकविता)
* उच्चकपाचक अंदाजपंचे
* उंच उडी खोल बुडी

*** पुरस्कार

* साहित्य अकादमीचा २०१४ सालचा बालसाहित्याचा पुरस्कार. ताम्रपट व पन्‍नास हजार रुपये असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

Anant Bhave | अनंत भावे ह्यांची पुस्तके