'राजहंस' बुक क्लब
राजहंस बुक क्लबचे सभासद व्हा, सर्व पुस्तकांवर २५% सवलत मिळवा. 
वर्गणीच्या मुदतीत 'राजहंस ग्रंथवेध' मासिक सप्रेम भेट.

 १ वर्ष रु. 200/-


कोणतेही

१ पुस्तक

५0% सवलतीत

२५% सर्व पुस्तकांवर

 2 वर्षे रु. 350/-


कोणतीही

2 पुस्तके

५0% सवलतीत

२५% सर्व पुस्तकांवर

 3 वर्षे रु. 500/-


कोणतीही

3 पुस्तके

५0% सवलतीत

२५% सर्व पुस्तकांवर
* राजहंस प्रकाशनातर्फे अन्य सवलत योजना एखाद्या पुस्तकाला जाहीर झाली असल्यास ती जाहीर योजना अथवा बुक-क्लबची 25% सवलत योजना या दोहोंपैकी एकाच योजनेचा वाचकाला लाभ घेता येईल.