ऐसपैस गप्पा दुर्गाबाईंशी

250
Offer Price: 225

… गप्पांच्या ओघात एकदा दुर्गाबाई मला म्हणाल्या,
”मला जगण्याचं सुख वाटतं बघ.” बाईंच्या या
बोलांचा मला अपार विस्मय वाटला. त्यांचं हे विधान
मला थोडंसं धाष्टर्याचंही वाटलं. कारण आपण माणसं
नेहमी कशा ना कशासाठी सतत कुरकुरत असतो. तर
मनाला, बुध्दीला व्यग्रता असता, काही ना काही सतत
दुखतखुपत असता ही एकोणनव्वद वर्षांची बाई
म्हणते, ”मला जगण्याचं सुख वाटतं बघ.”
यामागचं रहस्य कशात आहे? ते आहे बाईंच्या
जीवनोत्साहात. त्यांच्या वृत्तींमध्ये नित्य ताजेपणा आहे.
त्यांना जगाबद्दल, जगण्याबद्दल अपार उत्सुकता आहे.
ज्ञानाची परमकोटीची ओढ आहे. आपलं आयुष्य
म्हणजे ईश्वरानं दिलेली देणगी आहे, अशा भावनेनं
त्यांची जीवनावर, जीवनमूल्यांवर अम्लान,
अव्यभिचारी निष्ठा आहे. त्यामुळेच रोजचा दिवस
त्यांना नवी उमेद देतो. त्यांना जग, जगणं शिळं वाटत
नाही. म्हणूनच त्यांना म्हातारपणाची अडचण वाटत
नाही, की मृत्यूचं भय वाटत नाही.
जगण्याचं सुख वाटतं…

in stock

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Additional information

Weight 275 g
ISBN

978-81-7434-132-7

पुस्तकाची पाने

258

बाईंडिंग

कार्ड बाईंडिंग

साईज

5.5" X 8.5"

सद्य आवृत्ती

मे 2017

पहिली आवृत्ती

नोव्हेंबर 1998

Illustrator

मनोहर दांडेकर

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aispais Gappa Durgabainshi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.