ISBN No: 
978-81-7434-154-9

...मग ते आई-बाप म्हणतात
'मुलीला सिनेमा लाईनची हौस आहे,
तिला सिनेमात टाकायचंय.' त्या मुलीकडे
बघून मला कळवळून येतं. मी सांगते
'शहाणे असाल, मुलीचं हित करायचं असेल तर
तिला या लाईनकडे चुकूनही फिरकूसुद्धा देऊ
नका.' माझा अनुभव आहे त्या मागे.

पुस्तकाला मिळालेले पुरस्कार: 
महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय पुरस्कार
पृष्ठसंख्या: 
68
किंमत: 
रु. 55
प्रथम आवृत्ती: 
1970
सद्य आवृती: 
December, 2012
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित