ISBN No: 
ISBN 978-81-7434-075-7

राधा डहाके नावाची एक मुलगी विदर्भातील सावतेली
समाजात, आडबाजूच्या एका खेडेगावात, जन्माला आली.
परिस्थितीचे टक्केटोणपे खात ती लंडनला पोहोचली.
तिला तिथली भाषा येत नव्हती. माणसं-संस्कृती-परंपरा,
इतिहास, काही माहीत नव्हतं. इथही ती निरक्षरच होती;
त्यामुळं लंडन हे गावाचं नाव आहे की देशाचं, असा
संभ्रमही बरेच दिवस तिच्या मनाला असायचा! पण
कालांतरानं ती लंडन शहरातील एक सन्माननीय व्यक्ती
झाली. तिनं भरपूर पैसे मिळवले. भरपूर खर्चही केले.
आपली माणसं, आपला धर्म, आपली जीवनपद्धती यांचं
एक मूर्त चित्र स्वत:च्या आयुष्यात तिनं दाखवून दिलं...

तिनं जीवनाचा निरोप घेतला तेव्हा तिच्या शवावर
वाहण्यासाठी लंडनच्या गो-या मेयरनं – मेयर ऑफ
बारनेटनं फुलं पाठवली आणि लंडनमधल्या तिच्या भारतीय
मुलांनी तिची शवपेटी प्रेमपूर्वक आपल्या खांद्यावर वाहून
नेली.!

पुस्तकाला मिळालेले पुरस्कार: 
महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय पुरस्कार 1996-97
पृष्ठसंख्या: 
196
किंमत: 
रु. 175
प्रथम आवृत्ती: 
1996
सद्य आवृती: 
March, 2011
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित