ISBN No: 
ISBN 978-81-7434-339-0

ही कथा आहे बॅ. एम. ए. जिना नावाच्या एका माणसाची!

हिंदू-मुसलमानांमधील तेढ कायमची संपवण्यासाठी
केल्या गेलेल्या एका प्रयोगाच्या फसगतीची
ही विचारप्रवर्तक कथा आहे...

जन्मत:च दुभंगलेला पाकिस्तान नावाचा
रक्तबंबाळ देश पदरात घेणा-या
एका भारतीय देशभक्ताची ही दारुण शोकांतिका आहे...

पुस्तकाला मिळालेले पुरस्कार: 
महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय पुरस्कार 2005-06
पृष्ठसंख्या: 
432
किंमत: 
रु. 350
प्रथम आवृत्ती: 
2005
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित