ISBN No: 
ISBN 978-81-7434-521-9

या नुसत्याच विज्ञानकथा नाहीत.
या आहेत विज्ञान प्रयोगकथा.
आजूबाजूला सहज उपलब्ध असणा-या गोष्टीतून
केलेले प्रयोग मांडणा-या आणि
या प्रयोगामागील विज्ञान सोप्या भाषेत
समजावून देणा-या कथा.
मुलांची सुप्त सर्जनशीलता शोधणारी
'शाळा घरात अन् घर शाळेत' नेणारी
ही आहे

पुस्तकाला मिळालेले पुरस्कार: 
‘महाराष्ट्र साहित्य परिषदे’चा वि. वि. बोकिल पुरस्कार (2012)
पुस्तकाला मिळालेले पुरस्कार: 
महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय पुरस्कार -2010-11; राजा केळकर पुरस्कार
पृष्ठसंख्या: 
120
किंमत: 
रु. 90
प्रथम आवृत्ती: 
2011
सद्य आवृती: 
August, 2011
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित