ISBN No: 
978-81-7434-405-2

'अल्पसंख्य' या नावामुळे मनात उभ्या राहणाऱ्या 'त्याच न् त्याच' प्रश्नांना पूर्ण छेद देणारी...
बँक उद्योगाच्या पार्श्वभूमीवर 'अल्पसंख्य' आणि 'बहुसंख्य' या दोन्ही प्रकारच्या
तुमच्या-आमच्यासारख्या माणसांचे जगण्याचे, लढण्याचे, हरण्याचे संदर्भ शोधणारी...
कोणताही 'अभिनिवेश' नसलेली सुंदर कादंबरी -

पुस्तकाला मिळालेले पुरस्कार: 
महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय पुरस्कार 2007-08
पृष्ठसंख्या: 
348
किंमत: 
रु. 250
प्रथम आवृत्ती: 
2008
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित