एक प्रतिभावान शास्त्रज्ञ. त्याने पाहिले एक स्वप्न-

सर्व विश्वाच्या कल्याणाचे, मानवजातीच्या मंगलाचे, जगातील दुरिताच्या नाशाचे.
या स्वप्नपूर्तीसाठी त्याने विज्ञानाची मदत घेतली आणि एक अद्भुत शोध लावला-
विचारलहरींवरील नियंत्रणाचा! पण -

हा शोध ताब्यात घेतला एका महत्त्वाकांक्षी, स्वार्थी, पाताळयंत्री व्यक्तीने. आणि मग काय घडले?
विज्ञानाच्या सामर्थ्याच्या वापराबद्दल विचार करायला प्रवृत्त करणारी कादंबरी.

पुस्तकाला मिळालेले पुरस्कार: 
महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय पुरस्कार 2002-03
पृष्ठसंख्या: 
99
किंमत: 
रु. 50
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित